PROFILE SIARAN

  MASA BERSIARAN   

    24 Jam

    18 Jam (live DJ)

    6 Jam (Automasi)

 

  LIPUTAN BAHASA SIARAN  

 

    Seluruh negeri (Sarawak)

    Bahasa Melayu Johor – Riau

    Dialek tempatan (Bahasa Melayu Sarawak) 

 

  SASARAN AUDIO  

 

    Rakyat Malaysia pelbagai kaum

    Berdasarkan segmen / rancangan